Świat wypełniony czarnymi łabędziami

Życiem ludzkim rządzi przypadek. I to on w znacznej mierze rzutuje na obraz świata. Wniosek to pozornie niezbyt pocieszający, ale gdy się lepiej zastanowić, jego akceptacja może przynieść ludziom naprawdę dużo dobrego. Jak twierdzi Nassim Nicholas Taleb nie ma sensu wypierać czegoś, co jest faktem. Przypadkowe zdarzenia o dużym zasięgu niewątpliwie mają miejsce. Można temu zaprzeczać, ale w ten sposób człowiek pozbawia się unikatowej szansy na lepsze życie. Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem to książka, która pokazuje, że przełomowe momenty historyczne czy wynalazki technologiczne często są dziełem przypadku. Przed tymi o charakterze negatywnym trudno się obronić. Jednak z pozytywnych zjawisk człowiek o wysokiej świadomości będzie czerpał liczne korzyści.

Pomyłki, błędy i przypadek

Po lekturze książki Czarny Łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem o wiele łatwiej przychodzi zaakceptowanie powiedzenia, że światem rządzi przypadek. Wizja tak urządzonej rzeczywistości wzbudza z początku pewne obawy. Ostatecznie jednak pozwala poczuć się nieco pewniej. Nie tyle przygotować na niemożliwe, co bardziej korzystać z różnych możliwości. Wspomniane już wynalazki są często dziełem niezliczonych prób i błędów. Czasami powstają w sposób zupełnie niezamierzony. Gdyby nie ludzie mierzący się z wieloma porażkami, nie uczyniono by wielu cywilizacyjnych kroków milowych. Niektóre Czarne Łabędzie powstają, choć nie taki był plan ich twórców. Co więcej, jak pisze Nassim Nicholas Taleb, w życiu rzadko co idzie zgodnie z pierwotnymi założeniami. Ta świadomość pomaga się nie przejmować i mimo wszystko iść do przodu.

Czarny Łabędź widoczny dla każdego

Czarny Łabędź to ważne wydarzenie, którego się nie spodziewano. Do grona takich zjawisk zalicza się chociażby epidemie. W ostatnich miesiącach to jeden z kluczowych tematów na całym świecie. Podobnie jak z innymi Czarnymi Łabędziami pandemii koronawirusa trudno było się spodziewać. Jej następstwa odczuła natomiast większość ludzkości. Z biegiem czasu coraz więcej osób stara się również wskazać i zrozumieć jej przyczyny. W kontekście ostatnich doświadczeń społecznych, jednostkowych i ogólnoludzkich książka Nassima Nicholasa Taleba nabiera szczególnego znaczenia. Uświadamia, że choć wielu katastrof nie da się przewidzieć, to jednak opłaca się pokusić o świadomą i racjonalną analizę obserwowanych zjawisk. Autor Czarnego Łabędzia pokazuje również, po czym poznać informacje i prognozy pozbawione wartości.

Zdjęcie utworzone przez pvproductions - pl.freepik.com